Feministisen sarjakuvan lukuesitys Tampere Kupliissa 28.3.

Ruutuja ääneen – jaettu sarjakuvakokemus!

Lukuesitys Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaalilla la 28.3.15 klo 13.
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere

Sarjakuvan lukuesityksessä ruudut heijastetaan valkokankaalle ja repliikit, äänitehosteet ym. luetaan ääneen.

taina hakala

Kuva: Taina Hakala

Esityksessä luetaan seuraavia sarjakuvia:

Bertha O:n käsikirjoittama ja Laura Ukkosen piirtämä Yksityisasia, kuvakertomus jossa nainen taistelee kohtunsa kanssa.

Otteita Sanna Ala-Ojalan albumeista Huomenna on se päivä ja Ättä ääriolosuhteissa. Huomenna on se päivä perustuu teini-iän päiväkirjaan ja Ättä ääriolosuhteissa taas kuvaa perhe-elämän kurimuksia ja onnenhetkiä humoristisella otteella.

Taina Hakalan sarjakuvissa tutkaillaan oletuksia ihannenaisesta ja -miehestä parinvalinnan kutulammilla sekä kauneusmarkkinoilla.

Aino Sutisen sarjakuvassa käsitellään vapaaehtoista lapsettomuutta.

Lukijana Taina Hakala. Tervetuloa! Facebook-tapahtuma täällä.

Feministiska serier – Feministinen sarjakuva -näyttely 21.3.-18.6.2015

FEMSKT -feministisen sarjakuvaresidenssin taiteilijoiden teoksia, mukana mm. Taina Hakala, Hanna-Pirita Lehkonen, Iita Järn, Sling, Kukka-Maria Kiuru ja Miia Vistilä. Näyttelyn on kuratoinut Heidi Lunabba.
MWG, Måndagsklubben Window Gallery
Halkolliteri, Hauhontie 6b, 00550 Helsinki
Ma-su 24h/vrk 21.3.-18.6.2015

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 20.3. klo 18-20!
feministinen-nayttely

Feministinen sarjakuvatoiminta perustuu ajatukseen että kilpailun sijaan tehdään yhdessä ja tuetaan toisia. Tämä tapahtuu konkreettisella tasolla työpajoilla ja kritiikkitilaisuuksilla, mutta myös rakentamalla huumorin ja tarinoiden kautta kaikille tilaa yhteiskunnassa. Måndagsklubben Window Galleryn näyttelyssä on esillä sarjakuvataidetta feministisen sarjakuvatoiminnan residenssistä Villa Salinissa. Sarjakuvaresidenssin yhteistyökumppanit ovat FEMSKT feministisen sarjakuvatoiminnan lisäksi ARX Antirasistinen verkosto, Utopia Helsinki, Normikriittinen toiminta ja Mustikka kollektiivi/kustantamo.

MWG, Måndagsklubben Window Gallery on ainoa suomalainen galleria, joka keskittyy täysin queerfeministineen ja normikriittiseen taiteeseen. Teokset ovat esillä näyteikkunassa ja näyttely on auki vuorokauden ympäri. Suomessa feministiseen sarjakuvaan voi tutustua pääasiassa internetissä ja blogeissa, vaikka osasta on tehty myös painettuja julkaisuja. ”On jännittävää koota osa siitä, mitä tehdään juuri nyt, yhteen paikkaan. MWG on pieni toimija ja pystymme sen takia reagoimaan nopeasti tapahtumiin. Feministinen sarjakuvaresidenssi on mahtava mahdollisuus nähdä, mitä feministinen sarjakuva Suomessa on juuri nyt, kun näyttely avautuu heti residenssin jälkeen”, sanoo näyttelyn kuraattori Heidi Lunabba.

Malin Gustavsson, joka edustaa normikriittistä verkostoa ja pitää ruohonjuurisarjakuvatyöpajan yhdessä Johanna Rojolan kanssa, kertoo, että ”etuoikeutetussa asemassa olevien ihmisten on usein vaikea nähdä miten heidän tekemisensä ja sanomisensa vaikuttavat toisten ihmisten elämään rajoittavasti, ja miten se voi tehdä tilasta saavuttamattoman tai turvattoman toisille ihmisille. Sarjakuva on hyvä keino tehdä näkyväksi eri tilanteita, tunnelmia ja puhetapoja. Työpajassamme keskitytään siihen, mikä sisällyttää ja avaa, ei siihen, mikä rajoittaa ja luo turvattomuutta.”

”Sarjakuvaa tehdessään voi hyvinkin haastaa totuttuja asetelmia ja stereotypioita. Entä, jos kirjallisuudessa, elokuvissa tai itse asiassa millä tahansa kulttuurinalalla ei olisikaan niin usein kysymys valkoisen miehen tekemästä teoksesta, joka kertoo valkoisesta miehestä tai asiasta x valkoisen miehen näkökulmasta?” kysyy Taina Hakala, yksi sarjakuvaresidenssin järjestäjistä.

Linkit yhteistiedot ja lehdistäkuvien linkki alhalla.

******************************************************************

Feministiska Serier
Verk av deltagarna på FEMSKTs feministiska serieresidens
Medverkande konstnärer är bl.a Taina Hakala, Hanna-Pirita Lehkonen, Iita Järn, Sling, Kukka-Maria Kiuru och Miia Vistilä
Utställningen är kuraterad av Heidi Lunabba

MWG, Måndagsklubben Window Gallery på Halkolliteri
Hauhovägen 6b, 00550 Helsingfors
Må-Sö 24h. 21.3-18.6 2015

Välkommen på vernissage fredagen den 20.3 kl.18-20!

Feministisk serieverksamhet bygger på idén att göra tillsammans istället för att konkurrera. Detta sker på ett konkret plan genom verkstäder och kritiktillfällen, men också genom att humorn och berättelserna är ett verktyg för att bygga skapa rum för alla. Måndagsklubben Window Gallery visar seriekonst från feministisk serieverksamhets residens på Villa Salin. Samarbetsparter på residensen är förutom FEMSKT feministisk serieverksamhet, ARX antirasistinen verkosto, Utopia Helsinki, Normkritisk verksamhet och Mustikka kollektiv/förlag.

MWG, Måndagsklubben Window Gallery är det enda galleriet i Finland som helt fokuserar på feministisk och normkritisk konst. Verken ställs ut i ett skyltfönster och utställningen kan ses dygnet runt. Feministiska serier i Finland hittas främst utspridda på olika bloggar, även om några konstnärers verk också publiceras i tryckt form. ”Därför är det spännande att få samla en del av det som görs just nu på ett ställe. MWG är en liten aktör och vi har möjlighet att reagera snabbt på det som händer just nu. Utställningen öppnar genast efter residensen den 21.3” konstaterar Heidi Lunabba som kuraterat utställningen.

Malin Gustavsson representant för normkritiska nätverket, som tillsammans med Serietecknare Johanna Rojola håller en workshop under rubriken Safe Space gräsrotsserier berättar att ”personer i en priviligierad ställning har ofta svårt att se på vilket sätt det de gör eller säger kan fungera uteslutande eller begränsande för andra personer, och därmed göra utrymmet otillgängligt eller otryggt för någon annan. Med serier kan vi synliggöra olika typer av stämningar, attityder eller jargonger. I vår verkstad vill vi lägga fokus på det som inkluderar och öppnar upp, snarare än det som skapar otrygghet.”

”Det går bra att utmana invanda mönster och stereotyper i serier. I litteraturen, i filmer, egentligen i all kultur behövs mer utrymme för allt det som inte är den vita mannens verk som berättar om den vita mannen eller om företeelse x ur den vita mannens synvinkel.” Säger Taina Hakala, som är en av arrangörerna till Feministisk serieresidens.

Lehdistökuvat/Pressbilder: https://www.dropbox.com/sh/djgpteps58ab2dq/AABu-hBFOF5DK3nkDTNNeABWa?dl=0

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter: Heidi Lunabba, heidi@lunabba.com, +358503493029

mandagsklubbenwindowgallery.wordpress.com

www.facebook.com/mandagsklubbenwindowgallery

http://feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com/

www.heidilunabba.com

MITEN VISUALISOIDA QUEERAIKAA? / HOW TO VISUALIZE QUEER TIME?

MITEN VISUALISOIDA QUEERAIKAA?
(scroll down for English)

Mustikan työpaja Feministisessä sarjakuvaresidenssissä, Helsingissä, maanantaina 16.3.2015 kello 18.00:

Hahmotetaanko länsmaisessa kulttuurissa ihmiselämää syntymän, pariutumisen, lisääntymisen ja kuoleman käsittävänä suorana? Millä tavoin tämä aikakäsitys on kytköksissä kunniallisuuden käsitteeseen, sukupuolirooleihin, heteroseksuaalisuuden ylivaltaan ja kapitalistisiin käytäntöihin? Miten rakkaussuhteet ja perhesuhteet näyttäytyvät tämän aikakäsityksen puitteissa? Arvostetaanko kulttuurissamme kestoa intensiteetin kustannuksella, horisontaalisuutta syvyyden kustannuksella? Millä muilla tavoin ihmiselämää ja aikaa voisi hahmottaa kuin suorana ja janana? Millaisia uusia aikakäsityksiä meidän on mahdollista kehkeyttää ja visualisoida?

Mustikan työpajassa kuullaan ensin viidentoista minuutin iskupuhe, jossa kuvataan länsimaiselle kulttuurille ominaisia tapoja hahmottaa ihmiselämää ja aikaa sekä pohditaan vaihtoehtoisten tapojen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen osanottajat voivat halutessaan visualisoida uudenlaisia aikakäsityksiä, queeraikaa. Miniluento on kaksikielinen ja sisältää osuuksia sekä suomeksi että englanniksi.

Queeraika-työpajan luentoa innoittaa Mustikan kesällä 2015 ilmestyvä queerkalenteri, seinäkalenteri joka kutsuu unohtamaan tyttökalenterit, unohtamaan poikakalenterit, ja jonka valokuvissa juhlitaan sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Mutta olisiko myös aika ja vuodenkierto mahdollista esittää vaikkapa kalentereissa toisin? Miten visualisoida queeraikaa, oli kyseessä sitten kalenteri, muotokuva, sarjakuva tai vaikka seinägobeliini?

Tietoa Mustikasta: www.mustikka.la

* * * * * * *

HOW TO VISUALIZE QUEER TIME?

Monday 16th March at 6 pm, Mustikka Collective’s workshop:

”Queer” refers to nonnormative logics and organizations of community, sexual identity, embodiment, and activity in space and time. “Queer time” is a term for those specific models of temporality that emerge within postmodernism once one leaves the temporal frames of bourgeois reproduction and family, longevity, risk/safety, and inheritance. “Queer space” refers to the place-making practices within postmodernism in which queer people engage and it also describes the new understandings of space enabled by the production of queer counterpublics.

Thus writes Jack Halberstam in his In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives (2005). But how is queer time visualized? Mustikka Collective’s workshop offers a mini lecture about time and temporality and a possibility to visualize queer time. Welcome!

Info about Mustikka: www.mustikka.la

ARX:n kuvahaaste käynnistyy maaliskuussa! / The ARX picture challenge is starting on March!

Kuva: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brasilia.  https://www.facebook.com/girlgangcoletivo *** Image credits: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brazil. https://www.facebook.com/girlgangcoletivo

Kuva: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brasilia.
https://www.facebook.com/girlgangcoletivo
***
Image credits: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brazil.
https://www.facebook.com/girlgangcoletivo


ARX:n kuvahaaste käynnistyy maaliskuussa!

Antirasismi X avaa antirasistisen ja feministisen kuvahaasteen Feministisessä sarjakuvaresidenssissä, Helsingissä, 16.3. 2015. Haluamme haastaa sarjakuva- ja yhtä lailla muutkin piirtäjät ja kuvien tekijät toteuttamaan meidän käyttöömme puhuttelevia, hauskoja tai hurjia kuvia. Voit tehdä yhden kuvan tai vaikkapa sarjakuvan. Tyyli on vapaa, kunhan kuvista välittyvät ARX:lle tärkeät teemat, antirasismi ja feminismi.

Jos haluat, että kuvasi julkaistaan ARX:n omalla Facebook-sivulla, lähetä kuvatiedosto (jpg) meille osoitteeseen antirasismix@gmail.com. Kerro samalla, haluatko nimesi tai nimimerkkisi julkaistavaksi.

Voit tietysti myös julkaista kuvasi blogissasi tai omalla nettisivullasi – käytä tällöin hashtagia #arxkuvahaaste!

Lisätietoa:
sähköposti: antirasismix@gmail.com
https://www.facebook.com/antirasismix

Feministinen sarjakuvaresidenssi:
https://www.facebook.com/events/1433518700255362/

Feministinen sarjakuvatoiminta:
https://feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com/

The ARX picture challenge is starting on March!

Antirasismi X is launching an anti-racist and feminist picture challenge at the Feminist Comics Residence in Helsinki on 16.3.2015. We want to challenge comics artists (and drawers in general!) to create some influential, awesome or wild pictures for us to use. You can make just one image, or a whole comics story. Choose your style, just make sure your image is channelling the ARX values that are anti-racism and feminism.

If you wish your image to be published on the ARX Facebook page, email it to us on jpg format: antirasismix@gmail.com. Also, tell us if you want your name to be published.

Of course you can also publish your picture in your blog or other platform – make sure you’re using our hashtag #arxkuvahaaste!

More info:
email: antirasismix@gmail.com
https://www.facebook.com/antirasismix

Feminist Comics Residence :
https://www.facebook.com/events/1433518700255362/

Feminisinen sarjakuvatoiminta network:
https://feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com/