Feministisen sarjakuvan lukuesitys Tampere Kupliissa 28.3.

Ruutuja ääneen – jaettu sarjakuvakokemus!

Lukuesitys Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaalilla la 28.3.15 klo 13.
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere

Sarjakuvan lukuesityksessä ruudut heijastetaan valkokankaalle ja repliikit, äänitehosteet ym. luetaan ääneen.

taina hakala

Kuva: Taina Hakala

Esityksessä luetaan seuraavia sarjakuvia:

Bertha O:n käsikirjoittama ja Laura Ukkosen piirtämä Yksityisasia, kuvakertomus jossa nainen taistelee kohtunsa kanssa.

Otteita Sanna Ala-Ojalan albumeista Huomenna on se päivä ja Ättä ääriolosuhteissa. Huomenna on se päivä perustuu teini-iän päiväkirjaan ja Ättä ääriolosuhteissa taas kuvaa perhe-elämän kurimuksia ja onnenhetkiä humoristisella otteella.

Taina Hakalan sarjakuvissa tutkaillaan oletuksia ihannenaisesta ja -miehestä parinvalinnan kutulammilla sekä kauneusmarkkinoilla.

Aino Sutisen sarjakuvassa käsitellään vapaaehtoista lapsettomuutta.

Lukijana Taina Hakala. Tervetuloa! Facebook-tapahtuma täällä.

Feministiska serier – Feministinen sarjakuva -näyttely 21.3.-18.6.2015

FEMSKT -feministisen sarjakuvaresidenssin taiteilijoiden teoksia, mukana mm. Taina Hakala, Hanna-Pirita Lehkonen, Iita Järn, Sling, Kukka-Maria Kiuru ja Miia Vistilä. Näyttelyn on kuratoinut Heidi Lunabba.
MWG, Måndagsklubben Window Gallery
Halkolliteri, Hauhontie 6b, 00550 Helsinki
Ma-su 24h/vrk 21.3.-18.6.2015

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 20.3. klo 18-20!
feministinen-nayttely

Feministinen sarjakuvatoiminta perustuu ajatukseen että kilpailun sijaan tehdään yhdessä ja tuetaan toisia. Tämä tapahtuu konkreettisella tasolla työpajoilla ja kritiikkitilaisuuksilla, mutta myös rakentamalla huumorin ja tarinoiden kautta kaikille tilaa yhteiskunnassa. Måndagsklubben Window Galleryn näyttelyssä on esillä sarjakuvataidetta feministisen sarjakuvatoiminnan residenssistä Villa Salinissa. Sarjakuvaresidenssin yhteistyökumppanit ovat FEMSKT feministisen sarjakuvatoiminnan lisäksi ARX Antirasistinen verkosto, Utopia Helsinki, Normikriittinen toiminta ja Mustikka kollektiivi/kustantamo.

MWG, Måndagsklubben Window Gallery on ainoa suomalainen galleria, joka keskittyy täysin queerfeministineen ja normikriittiseen taiteeseen. Teokset ovat esillä näyteikkunassa ja näyttely on auki vuorokauden ympäri. Suomessa feministiseen sarjakuvaan voi tutustua pääasiassa internetissä ja blogeissa, vaikka osasta on tehty myös painettuja julkaisuja. ”On jännittävää koota osa siitä, mitä tehdään juuri nyt, yhteen paikkaan. MWG on pieni toimija ja pystymme sen takia reagoimaan nopeasti tapahtumiin. Feministinen sarjakuvaresidenssi on mahtava mahdollisuus nähdä, mitä feministinen sarjakuva Suomessa on juuri nyt, kun näyttely avautuu heti residenssin jälkeen”, sanoo näyttelyn kuraattori Heidi Lunabba.

Malin Gustavsson, joka edustaa normikriittistä verkostoa ja pitää ruohonjuurisarjakuvatyöpajan yhdessä Johanna Rojolan kanssa, kertoo, että ”etuoikeutetussa asemassa olevien ihmisten on usein vaikea nähdä miten heidän tekemisensä ja sanomisensa vaikuttavat toisten ihmisten elämään rajoittavasti, ja miten se voi tehdä tilasta saavuttamattoman tai turvattoman toisille ihmisille. Sarjakuva on hyvä keino tehdä näkyväksi eri tilanteita, tunnelmia ja puhetapoja. Työpajassamme keskitytään siihen, mikä sisällyttää ja avaa, ei siihen, mikä rajoittaa ja luo turvattomuutta.”

”Sarjakuvaa tehdessään voi hyvinkin haastaa totuttuja asetelmia ja stereotypioita. Entä, jos kirjallisuudessa, elokuvissa tai itse asiassa millä tahansa kulttuurinalalla ei olisikaan niin usein kysymys valkoisen miehen tekemästä teoksesta, joka kertoo valkoisesta miehestä tai asiasta x valkoisen miehen näkökulmasta?” kysyy Taina Hakala, yksi sarjakuvaresidenssin järjestäjistä.

Linkit yhteistiedot ja lehdistäkuvien linkki alhalla.

******************************************************************

Feministiska Serier
Verk av deltagarna på FEMSKTs feministiska serieresidens
Medverkande konstnärer är bl.a Taina Hakala, Hanna-Pirita Lehkonen, Iita Järn, Sling, Kukka-Maria Kiuru och Miia Vistilä
Utställningen är kuraterad av Heidi Lunabba

MWG, Måndagsklubben Window Gallery på Halkolliteri
Hauhovägen 6b, 00550 Helsingfors
Må-Sö 24h. 21.3-18.6 2015

Välkommen på vernissage fredagen den 20.3 kl.18-20!

Feministisk serieverksamhet bygger på idén att göra tillsammans istället för att konkurrera. Detta sker på ett konkret plan genom verkstäder och kritiktillfällen, men också genom att humorn och berättelserna är ett verktyg för att bygga skapa rum för alla. Måndagsklubben Window Gallery visar seriekonst från feministisk serieverksamhets residens på Villa Salin. Samarbetsparter på residensen är förutom FEMSKT feministisk serieverksamhet, ARX antirasistinen verkosto, Utopia Helsinki, Normkritisk verksamhet och Mustikka kollektiv/förlag.

MWG, Måndagsklubben Window Gallery är det enda galleriet i Finland som helt fokuserar på feministisk och normkritisk konst. Verken ställs ut i ett skyltfönster och utställningen kan ses dygnet runt. Feministiska serier i Finland hittas främst utspridda på olika bloggar, även om några konstnärers verk också publiceras i tryckt form. ”Därför är det spännande att få samla en del av det som görs just nu på ett ställe. MWG är en liten aktör och vi har möjlighet att reagera snabbt på det som händer just nu. Utställningen öppnar genast efter residensen den 21.3″ konstaterar Heidi Lunabba som kuraterat utställningen.

Malin Gustavsson representant för normkritiska nätverket, som tillsammans med Serietecknare Johanna Rojola håller en workshop under rubriken Safe Space gräsrotsserier berättar att ”personer i en priviligierad ställning har ofta svårt att se på vilket sätt det de gör eller säger kan fungera uteslutande eller begränsande för andra personer, och därmed göra utrymmet otillgängligt eller otryggt för någon annan. Med serier kan vi synliggöra olika typer av stämningar, attityder eller jargonger. I vår verkstad vill vi lägga fokus på det som inkluderar och öppnar upp, snarare än det som skapar otrygghet.”

”Det går bra att utmana invanda mönster och stereotyper i serier. I litteraturen, i filmer, egentligen i all kultur behövs mer utrymme för allt det som inte är den vita mannens verk som berättar om den vita mannen eller om företeelse x ur den vita mannens synvinkel.” Säger Taina Hakala, som är en av arrangörerna till Feministisk serieresidens.

Lehdistökuvat/Pressbilder: https://www.dropbox.com/sh/djgpteps58ab2dq/AABu-hBFOF5DK3nkDTNNeABWa?dl=0

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter: Heidi Lunabba, heidi@lunabba.com, +358503493029

mandagsklubbenwindowgallery.wordpress.com

www.facebook.com/mandagsklubbenwindowgallery

http://feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com/

www.heidilunabba.com

MITEN VISUALISOIDA QUEERAIKAA? / HOW TO VISUALIZE QUEER TIME?

MITEN VISUALISOIDA QUEERAIKAA?
(scroll down for English)

Mustikan työpaja Feministisessä sarjakuvaresidenssissä, Helsingissä, maanantaina 16.3.2015 kello 18.00:

Hahmotetaanko länsmaisessa kulttuurissa ihmiselämää syntymän, pariutumisen, lisääntymisen ja kuoleman käsittävänä suorana? Millä tavoin tämä aikakäsitys on kytköksissä kunniallisuuden käsitteeseen, sukupuolirooleihin, heteroseksuaalisuuden ylivaltaan ja kapitalistisiin käytäntöihin? Miten rakkaussuhteet ja perhesuhteet näyttäytyvät tämän aikakäsityksen puitteissa? Arvostetaanko kulttuurissamme kestoa intensiteetin kustannuksella, horisontaalisuutta syvyyden kustannuksella? Millä muilla tavoin ihmiselämää ja aikaa voisi hahmottaa kuin suorana ja janana? Millaisia uusia aikakäsityksiä meidän on mahdollista kehkeyttää ja visualisoida?

Mustikan työpajassa kuullaan ensin viidentoista minuutin iskupuhe, jossa kuvataan länsimaiselle kulttuurille ominaisia tapoja hahmottaa ihmiselämää ja aikaa sekä pohditaan vaihtoehtoisten tapojen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen osanottajat voivat halutessaan visualisoida uudenlaisia aikakäsityksiä, queeraikaa. Miniluento on kaksikielinen ja sisältää osuuksia sekä suomeksi että englanniksi.

Queeraika-työpajan luentoa innoittaa Mustikan kesällä 2015 ilmestyvä queerkalenteri, seinäkalenteri joka kutsuu unohtamaan tyttökalenterit, unohtamaan poikakalenterit, ja jonka valokuvissa juhlitaan sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Mutta olisiko myös aika ja vuodenkierto mahdollista esittää vaikkapa kalentereissa toisin? Miten visualisoida queeraikaa, oli kyseessä sitten kalenteri, muotokuva, sarjakuva tai vaikka seinägobeliini?

Tietoa Mustikasta: www.mustikka.la

* * * * * * *

HOW TO VISUALIZE QUEER TIME?

Monday 16th March at 6 pm, Mustikka Collective’s workshop:

”Queer” refers to nonnormative logics and organizations of community, sexual identity, embodiment, and activity in space and time. “Queer time” is a term for those specific models of temporality that emerge within postmodernism once one leaves the temporal frames of bourgeois reproduction and family, longevity, risk/safety, and inheritance. “Queer space” refers to the place-making practices within postmodernism in which queer people engage and it also describes the new understandings of space enabled by the production of queer counterpublics.

Thus writes Jack Halberstam in his In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives (2005). But how is queer time visualized? Mustikka Collective’s workshop offers a mini lecture about time and temporality and a possibility to visualize queer time. Welcome!

Info about Mustikka: www.mustikka.la

ARX:n kuvahaaste käynnistyy maaliskuussa! / The ARX picture challenge is starting on March!

Kuva: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brasilia.  https://www.facebook.com/girlgangcoletivo *** Image credits: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brazil. https://www.facebook.com/girlgangcoletivo

Kuva: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brasilia.
https://www.facebook.com/girlgangcoletivo
***
Image credits: Luiza Abend, Girl Gang Coletivo, Brazil.
https://www.facebook.com/girlgangcoletivo


ARX:n kuvahaaste käynnistyy maaliskuussa!

Antirasismi X avaa antirasistisen ja feministisen kuvahaasteen Feministisessä sarjakuvaresidenssissä, Helsingissä, 16.3. 2015. Haluamme haastaa sarjakuva- ja yhtä lailla muutkin piirtäjät ja kuvien tekijät toteuttamaan meidän käyttöömme puhuttelevia, hauskoja tai hurjia kuvia. Voit tehdä yhden kuvan tai vaikkapa sarjakuvan. Tyyli on vapaa, kunhan kuvista välittyvät ARX:lle tärkeät teemat, antirasismi ja feminismi.

Jos haluat, että kuvasi julkaistaan ARX:n omalla Facebook-sivulla, lähetä kuvatiedosto (jpg) meille osoitteeseen antirasismix@gmail.com. Kerro samalla, haluatko nimesi tai nimimerkkisi julkaistavaksi.

Voit tietysti myös julkaista kuvasi blogissasi tai omalla nettisivullasi – käytä tällöin hashtagia #arxkuvahaaste!

Lisätietoa:
sähköposti: antirasismix@gmail.com

https://www.facebook.com/antirasismix

Feministinen sarjakuvaresidenssi:

https://www.facebook.com/events/1433518700255362/

Feministinen sarjakuvatoiminta:

http://feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com/

The ARX picture challenge is starting on March!

Antirasismi X is launching an anti-racist and feminist picture challenge at the Feminist Comics Residence in Helsinki on 16.3.2015. We want to challenge comics artists (and drawers in general!) to create some influential, awesome or wild pictures for us to use. You can make just one image, or a whole comics story. Choose your style, just make sure your image is channelling the ARX values that are anti-racism and feminism.

If you wish your image to be published on the ARX Facebook page, email it to us on jpg format: antirasismix@gmail.com. Also, tell us if you want your name to be published.

Of course you can also publish your picture in your blog or other platform – make sure you’re using our hashtag #arxkuvahaaste!

More info:
email: antirasismix@gmail.com

https://www.facebook.com/antirasismix

Feminist Comics Residence :

https://www.facebook.com/events/1433518700255362/

Feminisinen sarjakuvatoiminta network:

http://feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com/

Feministinen sarjakuvaresidenssi, ohjelmatietoja

femsarjis_netlogo.jpgFeministinen sarjakuvaresidenssi Villa Salinissa 16.-19.3.2015!

Piirtämistä, kollegoiden tapaamista, työpajoja, verkostoitumista, kielikylpyä.

Feministinen sarjakuvaresidenssi kerää vertaisoppimisen työpajoihin tekijöitä, joita erityisesti kiinnostavat yhteiskunnalliset aiheet tasa-arvon, normikriittisyyden ja antirasismin näkökulmasta. Ja feministisen sarjakuvaverkoston hengen mukaisesti residenssi on avoin myös kokemattomillekin sarjakuvan tekijöille tai kiinnostuneille.

Työkielinä ovat osallistujien mukaan suomi-ruotsi-englanti.

Mukaan residenssiin on tulossa muutama ruotsalainen Dotterbolagetista, suomalaisia tekijöitä ja yhteistyötahoina myös Utopia Helsinki, Normkritisk Nätverk ja Mustikka kustantamo/kollektiivi. Erittäin mukavat sessiot tulossa siis!

Tilat sarjakuvaresidenssin käyttöön tarjoaa Naisunioni, hurraa!

Residenssi on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittautuminen osoitteeseen sarjakuvafeministit@gmail.com Kerro mille päiville ilmoittaudut ja mahdolliset allergiat, vegaaniruokaa luvassa.

Residenssin ohjelma (tiedossa 3.2.) Tiirasaarentie 2, Helsinki (Lauttasaaressa)

Maanantai: ovet auki klo 12.
Saapumispäivä, piirrosharjoituksia, tutustumista.

Tiistai:
sarjisimproilua päivän uutisaiheista
taiteilijaesittelyjä = mahdollisuus jäsentää omia työn alla olevia juttuja ja saada palautetta, mm. Verna Kuutti esittelee sarjakuvamuotoista kandityötään kuvataidekasvatuksen alalta: mielenterveys, lääkkeet ja dokumentaatio. Eli rohkeasti vaan omat jutut mukaan jos haluat esitellä töitäsi ja saada palautetta!

Käännöspaja – kokeillaan käännösten tekemistä joukolla, aivoriihessä. (+sarjakuva kielenoppimisessa)

Keskiviikko:
Ruohonjuurisarjakuvaa normikriittisissä merkeissä. Työstetään turvallisen tilan ohjeita kuviksi, juliste- ja korttiehdotuksiksi, Yhteistyössä Normikriittisten ja Utopian kanssa.

Torstai:
Yhteenveto ja viimeiset piirtämistuokiot.

Lisäksi
Tiistai 17.3. klo 18:
Sarjakuvailta Maikki Friberg-kodissa (Bulevardi 11 A 1)

Kukka-Maria Kiuru, Taina Hakala, Karolina Bång ja Sling Lindh lukevat valikoiman omia ja muiden sarjakuvia suomeksi ja ruotsiksi.
Lukuesityksessä sarjakuva heijastetaan ruutu kerrallaan valkokankaalle ja repliikit, äänitehosteet ym. luetaan ääneen. Jännittävämpää kuin uskoisi!
Jos lukuesitykseen osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä: sarjakuvafeministit@gmail.com

 

Feminist comic residence

Quote

naamatNew year, new plans! Our feminist comic residence in Villa Salin of Naisunioni is taking place in 16.-19. March 2015. We have participants from swedish Dotterbolaget and from finnish collectives Normkritisk nätverk, Utopia Helsinki, Arx antiracist network and Mustikka collective & small publishing house.
Main thing of the residence is for feminist comic artists from Sweden and Finland to meet, draw, draw, draw, discuss and write.

Planned so far:

We start mornings by scanning the daily papers with normcritical, antiracist and feminist glasses. What is written? To who? By who? Why? What is left out? Why? How does this correlate to the reality we see and live? Discussion, brainstorming, improvisation drawing together and alone.
We shall do different drawing exercises for the fun of it.

In the meetings during spring we shall choose some themes to focus. This depends on participants, what themes do we want to work with? Personally, I see it important to leave enough time for free talk and drawing, to have space to come up with something new.

Facebook event here.

If you are interested, send mail to sarjakuvafeministit@gmail.com

IMPORTANT: bring your own towels & sheets (if you plan to go to sauna /stay overnight). More info on availability of lodging via email above. Also, let us know about any allergies etc. We prepare vegan food.

Program update 25.2.2015 (mest på svenska)

MÅNDAG  dörrarna öppnas kl 12.
Teckningövningar.
kl. 16 Johanna Rojola presenterar ”a research of race and gender in the comic industry”. This is inspired by Anne Elizabeth Moore, Chicagos gift to the world of comics.
—-middag—-
kl. 18 mini lektion, Eva från Mustikka förlaget/kollektiv: Queer-tid. Visualisering.

”Queer” refers to nonnormative logics and organizations of community, sexual identity, embodiment, and activity in space and time. “Queer time” is a term for those specific models of temporality that emerge within postmodernism once one leaves the temporal frames of bourgeois reproduction and family, longevity, risk/safety, and inheritance. “Queer space” refers to the place-making practices within postmodernism in which queer people engage and it also describes the new understandings of space enabled by the production of queer counterpublics.– Jack Halberstam: In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives (2005)

TISDAG

kl.10-12  Översättning workshop med Hannele Richert.

Serier ska projiceras och vi ska översätta serier tillsammans med vår grupp intelligence. svenska-engelska-finska. Här ska vi också testa hur det går att lära språk med serier.
—-lunch—–
kl. 14 ”portfoliopotpurren” dvs. artist presentationer = chans att presentera vad DU håller på med och få ”feedback”. Vi ska höra bl.a. presentationer av:
  • Verna Kuutti: ”Mind, medication and documentation”, examensarbete i serieform.
  • Kukka-Maria Kiuru visar och berättar sitt seriealbum, som behandlar alopecia, sjukdom som får man tappa allt hår. Jag har förstått att detta har mycket med normkritik att göra.

Med mera!
Vill du visa vad du gör och diskutera om det? Ta material med, på pappret eller på usb-stick till exempel.

*****

TISDAG KVÄLL kl 18 SERIELÄSNING I MAIKKI FRIBERG HEMMET

(obs! inte i Villa Salin, detta är i centern, address Bulevard 11 a 1)

Läsföreställningen av finska och svenska serier. Kukka-Maria Kiuru, Taina Hakala, Karolina Bång och Sling Lindh läser sina egna och andra serier.

Vill du läsa dina serier? Ta dom med på usb-sticka, eller serier kan också läsas från blogg tror jag. För serieläsning ska serien delas till lämpliga rutor och projiceras och läses upp med repliker, ljudeffekt och allt. Om du vill delta ta kontakt: tainatar@gmail.com

*****

ONSDAG

kl. 11 normkritisk grassrootcomics med Johanna Rojola som serielärare och Malin Gustavsson från Normkritisk Nätverk.

Johanna skriver:

Grassroots comics have been used by organisations to focus on different issues, such as racism, sexual harassment, girl child rights, school drop-outs, hiv/aids, sanitation, and right to education. The method is very simple and does not require much drawing skill. Any issue, on which one can make a story, can be expressed through grassroots comics.
Grassroots comics are made into 4-panel wallposters, a zine or a newspaper /internet comics strip for distribution in the community.
The concept was developed in cooperation with organisations in India, Tanzania, Mozambique and groups in Finland. It has been used in NGO development work and in movements and campaigns. These comics are always very powerful because they are made by local activists or the stakeholders themselves. The stories are credible and relevant to the community.”
Malin ska prata oss om ”safe space instructions” och vi ska visualisera dom till bilder (med positiv attitude) som kunde användas som poster eller kort.
—-lunch—–

kl. 15-17 Radical Cross stitch with Utopia Helsinki
kl. 17-19 ARX antirasistisk nätverk: Freedom of speech and power. How to stand up against racism and hate speech?

Relaxation exercises for drawers, by Hanna-Pirita Lehkonen and Kukka-Maria Kiuru

—-middag—-

 Kanske sauna?

TORSDAG Sista dag!

Teckna, prata, vad fick du från residencen, några framtidsplaner? Lunch, städning.

Women don’t read comics – mitä siellä puhuttiin?

Hanna-Pirita Lehkosen yhteenveto Women don’t read comics -illan keskusteluista.

feministisarjispajatHPLehkonen

Jos haluat mukaan tutkimushankkeseen, liity s-postilistallemme femicomix.googlegroups.com tai liity FB-ryhmään https://www.facebook.com/groups/femicomix/ Tutkimukset jatkuvat kaiken aikaa ja jatkossa tapaamme kerran-kaksi kuussa, luultavasti perjantai-iltaisin. Tarvitsemme siis sekä piirtäjiä, tutkijoita että esimerkiksi kääntäjiä! Voit olla jotain näistä tai näitä kaikkia.

Tsekkaa Hanna-Piritan erinomainen blogi: http://hannapirita.sarjakuvablogit.com/

TODAY: Women don’t read comics, and other common false beliefs

workshopinfinland2014_miiavistila

Researching money, race and gender in Finnish comics

with Anne Elizabeth Moore and Femicomix, Finnish feminist comics network.

Where do all the female comics art students end up to? Why are all gatekeepers men? Who gets the most pie?
Participants of a workshop at Villa Salin residence present the results of their research.

In January 2014 we started a research on Finnish comics field, focusing on libraries, grants, publishers, comics students and their career after school, press visibility & writers etc. Our project is based on Anne Elizabeth Moore’s and Ladydrawers’ similar research on North American comics field. See examples here: http://truth-out.org/ladydrawers (scroll down to see the first one).

See also:
facebook.com/FeministinenSarjakuvatoiminta
ladydrawers.wordpress.com
anneelizabethmoore.com

Venue: Maikki Friberg Home, Bulevardi 11 A 1, Helsinki

Julia Thorellin näyttely vain viikon XL Art Spacessa (Helsinki)

juliathorell

Ruotsalaisen sarjakuvataiteilija Julia Thorellin näyttelyssä nähdään vesivärimaalauksia Suomenlinnasta ja sen ympäristöstä. Luonnosta inspiraationsa saavat työt liittyvät Thorellin tulevaan sarjakuvaromaaniin ja niitä tullaan näkemään teoksessa taustoina. Thorell on valmistellut näitä maalauksia vuoden ajan ja näyttelyssä on esillä sekä vesiväritöitä Suomenlinnasta että otteita Thorellin sarjakuvista. 

Thorellin töiden teemat keskittyvät nykypäivän nuoriin naisiin, moderneihin ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen sekä aikuistumiseen. Thorellin ensimmäinen sarjakuvaromaani Juni oli kasvutarina, joka oli saanut inspiraationsa taiteilijan lapsena hippikommuuniin tekemästä vierailusta. Hänen toinen teoksensa Fri Kärlek keskittyi rakkauteen ja sai inspiraationsa Tukholmasta. Taiteilijan kolmas, toistaiseksi nimeämätön teos käsittelee perhettä ja sen miljöö on saanut innoituksensa Ruotsin metsistä ja Suomenlinnan maisemista. 

Julia Thorell (s. 1984) on ruotsalainen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja, joka on valmistunut Tukholman Konstfackskolanista. Hänen esikoisteoksensa Juni (2012) oli ehdokkaana Ruotsin parhaaksi sarjakuvakirjaksi. Thorellin kuvituksia on myös julkaistu mm. Dagens Nyheterissä ja Rocky och Arbetarenissa. Sen lisäksi, että hän kuvittaa lehtiä ja painotuotteita, Thorell pitää työpajoja. Hänellä on ollut näyttelyitä Ruotsin kansallisgalleriassa ja Grafikens husissa. 

Taiteilija osallistuu syyskuussa CUNE Comics-in-Residence -ohjelmaan, joka on saanut tukea EU:n Kulttuuri-ohjelmalta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuusohjelmalta sekä Taiteen edistämiskeskukselta.

Avajaiset torstaina 25.9. 2014 klo 18-20 XL Art Space, Vuorikatu 22, 00100 Helsinki. Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18.

http://xlartspace.tumblr.com/day/2014/09/22

http://juliathorell.se/

 

Ällöillan antia…

Tässä massiivinen kuvapostaus JEMMA-minifestarin Ällöillasta! Maailman ehkäpä ensimmäinen ällöilta vietettiin Lasipalatsilla keskiviikkona 10.9.2014.

Homman nimi oli siis eri tavoin ällöjen (kuvittele vihreä lima valumaan jokaisesta tämän postauksen ällö-sanasta) sarjakuvien muokkaaminen parempaan jamaan. Aikku ja Verna olivat kaivelleet erilaisia, pääasiassa seksistisiä ja rasistisia ja myös ihan muuten vain torspoja ällöyksiä internetin ja sanomalehtihyllyn kätköistä.

Ällöillan FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1453569631598425/

Kiitos Ällöillan ihanat osallistujat: Elsi Nurmi, Tanja Ruotsalainen, Anni Tolvanen, Krista Holm, Jesse Matilainen ja Saara Varala! Kuvat puhukoot puolestaan. Kuvaaja pahoittelee kännykkäfotojen vaihtelevaa laatua.

kuva 17 kuva 16 kuva 15 kuva 14 kuva 13 kuva 12 kuva 11 kuva 10 kuva 9 kuva 8 kuva 7 kuva 6 kuva 5 kuva 4 kuva 3 kuva 2 kuva 1 kuva 18 kuva 19 kuva 20akuva 20b